Velkommen hos Lind Old Boys

Kontingent

Foreningens årlige kontingent udgør følgende, og indbetales til konto nr. 7640 1006192.

650 kr. for aktive fodboldspillere til/med 59 år.
500 kr . for aktive fodboldspillere over 60 år.
450 kr. for øvrige medlemmer til/med 59 år.
300 kr. for øvrige medlemmer over 60 år

For kontingentet kan man uden yderligere kontingentbetaling blive registreret som medlem i underafdelingerne:

Lind Petanque,
Lind Kroket,
De små klinger

og her deltage i disse foreningers aktiviteter.

Følgende aktiviteter tilbydes Lind Old Boys`s medlemmer uden yderligere kontingentbetaling:

deltage i løbeafdelingen,
spille badminton,
indendørs fodbold,
vollyball,
deltage i LOBbyens aktiviteter, herunder klubaften onsdag aften og hyggelig, samvær lørdag middag.

Der henvises til særskilte oversigter.