Velkommen hos Lind Old Boys

SJAKBAJSER

Badminton:
Bent Christensen,
Fejerskovparken 126, Lind
Tlf.nr. 9722 1355
Mail:
btc1950@hotmail.com

Henry Gade
Nørretoften 5, Lind
Tlf.nr. 28116974
Mail:
H.gade@kabelmail.dk

LOBbyen:
Henry Gade Mobil. 28116974
Mail:
H.gade@kabelmail.dk
Petanque:
Se under links

Kroket:
Se under links

Vollyball
Karl Jørgen Nielsen
Nordsøvej 20,
7451 Sunds
mobil  23 35 35 53
Mail:
karljytte@hotmail.com
Fodbold:
Udendørs:
Niels Arne Markussen
Ingridsvej 126, Lind
7400 Herning
Tlf.nr.  9712 1750
Mobil: 2121 1409
Mail : 
nielsarne@alpi.dk

Indendørs:
Jørgen Eybye,
tlf, 22206541,
joergen.eybye.nielsen@post.dk

Leif Holmbæk,
tlf. 26782352,
leif.holmbaek@skolekom.dk

Motionsløb:
Søren Ankerstjerne
Knudmoseparken 147, Lind
Tlf.nr. 9722 1757
Mobil 2073 1777