Velkommen hos Lind Old Boys

Generalforsamling, søndag den 22. april 2018 kl. 12.15.

Referat fra generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af:
A. Bestyrelsesmedlemmer.
B. Suppleanter.
C. Revisorer.
D. Revisorsuppleant.
7. Eventuelt.


Ad 1, valg af dirigent:
Efter formand Niels Arne Markussens velkomst til foreningens 49. ordinære generalforsamling, hvor der i alt deltog 25 medlemmer, foreslog han på bestyrelsens vegne Olaf Siggaard som dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Siggaard var valgt.

Olaf Siggaard takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med 14 dages varsel, jfr. Vedtægternes § 7.
Efter dirigentens forslag valgte forsamlingen Johan Juul Jensen og Erik Andersen som stemmetællere.

Ad 2, aflæggelse af beretning:
Niels Arne Markussen aflagde beretning for det seneste år og sagde bla.:
”Velkommen til den 49. Generalforsamling i Lind Old Boys og en stor tak til jer der har valgt at dedikere denne søndag til deltagelse i årets GF.
Jeg vil gerne at vi starter denne GF med at mindes en af vore gamle, trofaste medlemmer, Verner Nørgaard, - der gik bort i marts sidste år – med 1 minuts stilhed
Traditionen tro vil jeg i min beretning tage et tilbageblik på året der gik siden sidste GF – og dette indebærer selvsagt også et indblik over årets gang i de enkelte afdelinger i foreningen:

Fodbold:
Her havde vi 2 hold med i DGI´s udendørs- og 1 hold i vinterens indendørsturnering.
I indendørsturneringen bestod holdet af et veteranhold/+55 og jeg ved ikke om det er alderen men holdlederne havde lidt svært ved at huske resultaterne – men de slog i alle tilfælde Ikast i en kamp, og det var stort – skulle jeg hilse og sige

Vort 11.mands ”Senior-hold”/45+ som vi nu i nogle år har stillet i samarbejde med KLG, spillede i løbet af året 14 kampe. Holdet opnåede en fornem 1. plads – desværre fra den forkerte ende – men hatten af for den kollektive opbakning til holdet for de er nemlig tilmeldt igen i år med Reno Olesen som holdleder
Vort +55/7-mands hold spillede 20 kampe og opnåede 17 point og vi blev så nr. 5 ud af 6 hold i skarp konkurrence med Herning Fremad om 4 pladsen. Jeg spiller selv på dette hold og vi havde virkelig krise i 2016 men vi besluttede at kæmpede videre – godt hjulpet af gode venner fra HIK – og i slutfasen af sæsonen fik vi faktisk en del sejre. Og vi er så godt kørende her i 2019, at vi faktisk ligger nr. 1 i vores pulje p.t.

Som et sidste punkt omkring fodbold vil jeg gerne fremhæve, dels den gode relation vi har fået til KLG – dels den fornemme sociale relation der efterhånden er opstået mellem +45-holdet og vi lidt klogere – eller ældre på +55. Vi har nu næsten tradition for at vi holder fælles sommer- og efterårsafslutning sammen og griller nogle saftige frankfurtere. Personlig vil jeg gerne fremhæve, at jeg sætter stor pris på disse fælles seancer der kun kan være med til at styrke fodbolden i LOB.
Og som et allersidste punkt er der dukket et tema op på vores fodbold-dagsorden der stiller spørgsmålet – om vi ikke skal have fælles old boys fodbold i Lind. Stof til eftertanke til medlemmer og bestyrelse i LOB – men temaet er naturligvis helt relevant. Bare et scenarie: Hellere stille 3 hold – end ingen fra LIND – eller skal et ældgammelt nag være årsagen til et fælles nederlag?

Petanque:
Jeg har fra formanden Carsten Kejser fået følgende status for året der gik.

Vi har i Lind Petanque en rigtig god og velfungerende forening. Der er nogle fantastiske omgivelser, som der kan dyrkes sport i og i al slags vejr. Overdækningen som var et tema på sidste GF er på plads med stor velvilje fra Herning Kommune.

Antallet af medlemmer er nu 51 hvilket er en mindre tilbagegang i forhold til året før. Og formanden efterlyser da også initiativer til medlemsfremgang – eftersom der ikke hersker tvivl om at et nyt medlem vil føle sig velkommen og også fra starten vil få behov for sit konkurrencegen – i god atmosfære, vel at mærke.

Der trænes tirsdag og torsdag og der serveres nu som noget nyt gratis kaffe under træningen.

I den trælse afdeling nævner formanden at der er udfordringer med hærværk og andre udfordringer på bane anlægget – så medlemmer opfordres i hans beretning til flittigt at lufte deres hunde på området. Og herfra skal der så modsat lyde en opfordring til at man har hundeposer med i lommen.
Til den mere seriøse del af formandens beretning hører at Lind Petanque go i 2017 satte Lind Pet. deres præg på turneringen idet de havde hele 4 hold med i A-turneringen og 1 i C-rækken. A-deltagelsen resulterede i en fornem 1. plads og en 7. plads i Landspetanquestævnet. C-holdet blev også nr. 1 i deres række – på godt jysk må man sige – at det ”war wel æt så rinnng”…..

Kroket:
Fra sjakbajs Arne Vesterager meldes følgende:
Kroket har p.t. 20 medlemmer og prøver med flere tiltag at øge dette antal.
Man har i årets løb deltaget i et DGI stævne i Sunds og Kommunemesterskabet i Vildbjerg samt et enkeltmandsstævne også i DGI-regi. Hvordan der så kan være 26 deltagere i et enkeltmandsstævne, kan man jo så grunde lidt over.

Hjemmestævnet havde i år hele 64 deltagere – og denne gang med fint vejr.

Årets klubmestre blev Johannes Jørgensen og Bent Siggaard. Udover klubmesterskabet er der også afholdt en intern forårs- og efterårs turnering.
Der spilles tirsdage og torsdage fra kl.13.00-16.30 og sjakbajsen ser som nævnt gerne nye ansigter i truppen til dette hyggelige plænespil.

Gå & Løb:
Sjakbajs Søren Ankerstjerne fortæller at ”Løbeklubben” p.t. består af 4 LOB´ere, der stadig er i stand til at løbe og stadig føre en normal samtale undervejs. Søren Ravnsgaard og Jeppe har valgt gå-benene og tager en tur på 12 km om søndagen og om fredagen er de fire, der går 12-15 km. Det er meget prisværdigt, at den gamle løbetrup holder sammen og har tilknyttet ”det at gå” som en naturlig del af sammenholdet.

Badminton:
Fra sjakbajs Bent Christensen forlyder det, at spillet på Højgårdsskolen fungerer godt, og at der er 9 aktive – hvilket er en fremgang på over 10% i forhold til sidste år – og vi har at gøre med nogle meget svedende herrer. Den forgangne sæson har været – ikke skødesløs; men skadesløs – så alle er glade. Udover kampen med fjerbolden er der afholdt Nytårsparole i LOBBY’en med deltagelse af alle spillere. Formanden kan kun nikke anerkendende til dette tiltag, der er med til at styrke sammenholdet.

Volley:
Sjakbajs ”Kalle” rapporterer følgende fra den forgangne sæson:
Holdet har nu spillet deres 2. sæson i den nye hal og det har i høj grad været medvirkende til, at spillet teknisk set er blevet væsentligt bedre og med lange dueller til følge.
Holdet satser naturligvis på at det får tildelt den samme spilletid og tidspunkt i Hal 3 som hidtil – hvilket også vil være med til at sikre og styrke klubaftenen om onsdagen her i LOBBY’en.
Der kæmpes bravt om sejren hver aften og håneretten udnyttes til det yderste – en vunden øl smager nu bedre end en tabt forlyder det fra sjakbajsen. Nu ved jeg så heller ikke om han er en dårlig taber – og er ganske alene om dette udsagn. Men den kan vi så vælge at sparke til hjørne.

Holdet har en udfordring – eftersom det fortsat mister mange bolde – som ligger op i loftet på udsugningskasserne. Sidste år var årsagen primært vilde smash fra Ole og Henry og jeg gætter på at dette også er årsagen denne gang. Jeg siger bare – at jeg har kendt dem i mange år efterhånden….

Truppen er vokset siden sidste sæson og tæller i ca. 23 medlemmer. Der skal lyde et velkommen til Jørgen Fisker og Preben Hansen og et lidt sørgeligt farvel til Jens Devantier på grund at ”svagelige lemmer”, som sjakbajsen udtrykker det.

Holdet har d. 24. april i år deltaget med et kombineret hold af KFUM-spillere i et stævne i Ikast i forbindelse med Vestjysk Volleyball Kreds-50 års jubilæum og i den anledning havde holdet lånt LOB-fodbolds flotte Juventus trøjer. Det blev til to flotte nederlag – med oprejst pande.

Kalle understreger, at det stadig er en sportsgren, hvor alle kan være med – uanset niveau og uanset hvor mange reprimander han uddeler i løbet af en aften.

Hyggerne:
Hygger sig hver onsdag i LOBBY’en og denne aften er jo efterhånden blevet en stålsat tradition.
Grill-aftenen i august blev forvandlet til Oktober fest – og hvilken fest med Schweine-hachlen og munter Oktober-fest-stemning. Og det bedste af de hele var efter min mening at vores ungdoms fodbolddeling også deltog og morede sig bekosteligt. De troede ikke at os ”gamle” kunne more os så ungdommeligt.
Vi har haft Klubmesterskab i Bowling, besøg hos Autogalleriet og Poker-aften – mulighed for at købe billetter til FCM-fodbold og til VM i ishockey samtidig med, at vi er har en aktiv hjemmeside, bl.a. nu med indlagt aktivitetskalender og vi kan træffes på Facebook, hvor vi bl.a. også annoncerer med vore arrangementer
I 2017 fik vi endvidere indført ”Mobilepay” og min fornemmelse er at det fungerer rigtig godt og at vi samtidig har minimeret risikoen for tyveri af kontanter i kassen.
Og til slut det nok bedste tilbageblik på 2017 – nemlig det faktum at vort medlemsantal steg fra 71 til 80.
Jo, LOB forsøger virkelig at være fremme i skoene – på trods af vores – skal man sige vores ”fremskredne alder”.

Mine sidste bemærkninger til beretningen:’
Den nye Multihal – eller Hal 3 som den også kaldes – fungerer rigtig godt og jeg vil vove den påstand at havde vi en hal 4 – så var den også fuldt belagt fra dag et. Vel at mærke i eftermiddags og aften timerne.

På fordelingsmødet d. 1. maj – vil de endelige timer for den kommende indendørs sæson blive fordelt og LOB er naturligvis med ved bordet – og det er absolut ikke en selvfølge at vi lige kan pege på og få de tider, som vi har lyst til. Det viser lidt om ungdomspresset på hallerne, hvilket jeg tolker utrolig positivt for udviklingen og foreningslivet i en by som Lind..

Til sidst vil jeg takke alle der i 2017 har været med til at yde en indsats for LOB og til de, der har bidraget med deres indlæg til denne beretning. Endelig en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for jeres bidrag og det meget positive og humørfyldte samarbejde. Den sidste tak skal lyde til jer alle – fordi I har valgt at være medlem af- og støtte LOB ”
Ad 3, forelæggelse af det reviderede regnskab
Årsregnskabet blev forelagt af kasserer Henry Gade.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1.1. - 31.12.2017
Stacks Image 1287
Stacks Image 1291
Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt, og uden kommentarer, regnskabet.

Ad 4, behandling af forslag
Der var ikke indkommet forslag og bestyrelsen havde ingen forslag til fremlæggelse.

Ad 5, fastsættelse af kontingent
Formanden, Niels Arne Markussen meddelte, at bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter.
Der var ikke andre forslag, og forslaget om uændrede kontingenter blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6, valg
A, bestyrelsesmedlemmer
På valg var Ole Hansen (ønskede ikke genvalg), John Henriksen (ønskede ikke genvalg) og Bent Jensen (villig til genvalg).
Bestyrelsen, v. formanden foreslog valg af Reno Olsen og Jørgen Eybye.
Der var ikke andre forslag, og forsamlingen valgte Reno, Jørgen og Bent med akklamation.
B, suppleanter
På valg var Karl-Jørgen Nielsen og Bjarne Pilgaard, der begge var villige til genvalg. Der var ikke andre forslag og Karl-Jørgen og Bjarne var herefter valgt med akklamation som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
C, revisorer
På valg Søren Ravnsgaard (villig til genvalg), som valgtes uden modkandidater.
D, revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog John Henriksen som revisorsuppleant, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7, eventuelt
Søren Ravnsgaard rettede opmærksomheden mod, at LOB næste år havde 50 års jubilæum og ville gerne høre om eventuelle tiltag i den anledning.
Han fremhævede, at der foregår gang/løb hver søndag og ville gerne have dette til at fremgå af klubbens hjemmeside.
Ole Hansen ønskede nærmere oplysninger om udgiften til tv-reklame i forhallen.
Jens Devantier gjorde reklame for en ny afdeling af den kontingentfrie ”Club Midtbyen”, der i flere år har dyrket petanque på Torvet i Herning og som noget nyt har taget motionscykling på programmet hver
tirsdag formiddag (på almindelige cykler og i moderat tempo). Alle var velkomne til at deltage.
Werner efterlyste en ny dug til poolbordet. Anslået pris 2.500,-.
Iver Houmøller henledte opmærksomheden på, at der ofte var ledig kapacitet i Alpi Hallerne i de sene aftentimer, og han opfordrede til at udbrede budskabet til interesserede.
Formanden svarede Søren, at bestyrelsen snarest skulle have det kommende jubilæum på bordet, og han opfordrede derfor medlemmerne til at komme med gode forslag til arrangementer i forbindelse med jubilæet. Også spørgsmålet om fortsat reklame på skærmen i forhallen og nyt tæppe til poolbordet vil blive drøftet.
Han afsluttede dermed generalforsamlingen med tak til dirigenten og forsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.


For referat: Bent Jensen