Velkommen hos Lind Old Boys

Lind, Den 13.2.2019.

Indkaldelse til Generalforsamling

Søndag, den 31. marts 2019 kl. 12.15 i LOBbyen

Dagsorden i h.t vedtægternes § 9:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være fremsendt til formanden, Allan Thomsen, senest 8 dage
før generalforsamlingen.
På valg til bestyrelsen: Henry Gade - modtager genvalg.
AllanThomsen - modtager genvalg.
Niels Arne Markussen - modtager genvalg.
Men, modkandidater til bestyrelsen er mere end velkomne.

Tilmelding pr. SMS til spisning senest søndag, den 24. marts 2019 til
Karl-Jørgen Nielsen, mobil nr. 23 35 35 53, eller på seddel i LOBbyen.
Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendigt.
 
Dagens udfordringer:
Kl. 09.45
Vi mødes i omklædningsrummet i kælderen i hal 2,
hvor foreningen er vært ved en ”lille ting”, så vi kan ønske hinanden en rigtig god dag.

Kl. 10.00
Valgfri kondiløb eller cykelløb til Skærbæk Sø - P-plads, hvor der igen i år serveres
lune deller og bestyrelsen vil sørge for en god jægerthe og andre forfriskninger, så vi
ikke vender ”udtørrede” hjem til LOBbyen.

Kl. 12.15
Generalforsamling i LOBbyen

Kl. 14.00 (ca.)
Vi spiser en god herremiddag og selvfølgelig serveres der kaffe/kage/cognac.
Efter spisningen er der masser af hyggeligt samvær med rafling, kortspil og
vittigheder.

Ja, der er selvfølgelig også en poolturnering, hvor årets poolmestre bliver kåret.
Kl. 19.00 Seneste tidspunkt for afslutning på en hyggelig dag.

Mød nu op til en hyggedag, og vær med til at også du sætter dit præg på foreningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Niels Arne Markussen
nielsarne@alpi.dk
Mobil 2121 1409

Bent Jensen
bluesbent@jensen.mail.dk
Mobil 6169 0397

Henry Gade
h.gade@kabelmail.dk
Mobil 2811 6974

Reno Olesen
Renoolesen@gmail.com
Mobil 93936609

Jørgen Eybye Nielsen
jbeybye@gmail.com
Mobil 22787735

Allan Thomsen
ath@jysk.com
Mobil 4174 1679